Roep de Dierenarts

Privacyverklaring Centrum Dierenarts Zeewolde

19 maart 2018

 

Uw privacy is voor Centrum Dierenarts Zeewolde van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst c.q. de behandelingsovereenkomst tussen cliënten en Centrum Dierenarts Zeewolde betrekking hebbende op de behandeling van huisdier(en) van cliënt(en) en webistebezoek www.centrumdierenartszeewolde.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Centrum Dierenarts Zeewolde.

Telefonisch kunt u altijd kontakt met ons opnemen. Via e-mail is dit ook mogelijk. Uw email-adres bewaren we niet, tenzij wij op basis van uw toestemming daartoe gemachtigd zijn.  In andere gevallen bewaren wij uw email-adres totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

Andere partijen: 

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

 

Reclame: 

Soms willen we u graag informatie geven over nieuwe producten en/of diensten. Dit doen wij: via social media facebook. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Meestal gebruiken we facebook alleen om schattige foto's van patiëntjes te laten zien of om de weekenddienstregeling op te vermelden. Facebook is geen communicatiemiddel voor ons.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen van uw persoonsgegevens: 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen helpen uw huisdier te behandelen. Bijvoorbeeld laboratoria voor weefsel- of bloedonderzoek, of specialisten voor overleg over uw huisdier. Ons computersysteem, waarin uw NAW gegevens zijn opgenomen ter identificatie van uw huisdier(en) wordt beheerd door IDEXX Animana BV. Zij bewaken onze cliëntgegevens volgens de richtlijnen in de wet op de privacy.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

2. inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

3. het laten corrigeren van fouten het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens intrekken van toestemming

4. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen: 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens Centrum Dierenarts Zeewolde Havikskruid 11 3892AA Zeewolde info@centrumdierenartszeewolde.nl 036-5226066

Contact gegevens
Centrum Dierenarts Zeewolde
Havikskruid 11, 3892 AA Zeewolde
Tel: 036-5226066
Openingstijden
 • Open inloop spreekuren
  (Ma, Di, Wo en Vrij):
  13:00 - 14:00 uur en 18.30 tot 19.30 uur
  Do : 13.00 – 14.00 uur

 • Overige tijden:
  Uitsluitend op afspraak

 • Ma/Di/Wo/Vrij: 9.00 -12.00 uur en 14.00 -
  15.00 uur
  Do: 9.00 -12.00 uur en 14.00-18.30 uur
 • Voor voeding/medicijnen ophalen/telefonische vragen:

  balie geopend 9-12 / 13-15 / 18.15-19.45
 • Voor voeding/medicijnen
  ophalen/telefonische vragen:


  balie geopend 9.00 –12.00 uur / 13.00 –
  15.00 uur / 18.15-19.45 uur


  Op donderdag ook ‘s middag balie
  geopend van 13.00-19.45 uur


  Voor spoedgevallen binnen of buiten openingstijden: 036-5226066